Ga naar de inhoud

Huisregels


DE HUISREGELS zijn vooral bedoeld om een helder beeld te geven en ieder misverstand op
voorhand weg te nemen over de bedrijfsvoering binnen de door de overheid gestelde
voorwaarden.
Regels worden streng gehandhaafd om voor iedere gast een prettig verblijf te kunnen garanderen.

 • Toegang uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder, dus ook geen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 • Legitimatie is voor iedereen verplicht; op ons verzoek moet door iedere bezoeker een geldig legitimatiebewijs kunnen worden getoond (Per 1.1.2005 is elke burger van 14 jaar en ouder wettelijk verplicht een geldig legitimatiebewijs op zak te hebben.).
 • Alleen de volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: paspoort, identiteitskaart & rijbewijs.
 • Bij het aantreffen van valse legitimatie bellen wij de politie: u bent nooit meer in de Coffeeshop welkom.
 • Bij het tonen van uw legitimatie willen wij uw gezicht graag goed zien (helm, cap, zonnebril etc).
 • Bezit, gebruik van en handel in hard drugs en alcohol is ten strengste verboden: wij bellen onmiddellijk de politie als wij dit constateren of vermoeden, u bent nooit meer welkom.
 • De wet staat toe maximaal 5 gram per dag te kopen. U mag nooit meer dan 5 gram bij u dragen als u in de coffeeshop bent. Wij tolereren geen doorverkoop, niet in de shop en niet in de omgeving van de shop. Wij nemen dezelfde actie als in punt 6.
 • De Tabakswet van 1.7.2008 verbiedt het roken van tabak in de coffeeshop. Wij kunnen dat dus niet toestaan.
 • Doorverkoop aan minderjarigen wordt niet getolereerd; bij waarneming bent u nooit meer welkom in de shop.
 • Bezit van wapens, in welke vorm dan ook, is verboden.
 • Agressie wordt nooit getolereerd.
 • Discriminatie wordt nooit getolereerd.
 • Wij hebben het recht klanten te allen tijde de toegang tot pand te ontzeggen.
 • Consumpties worden direct afgerekend; consumpties zijn verplicht; eigen consumpties zijn niet toegestaan.
 • Honden mogen niet binnen.
 • Foutparkeerders van zowel auto’s als brommers, scooters en fietsen worden niet bediend !.
 • Op verstoring en overlast in shop en de omliggende omgeving, zoals veroorzaken van lawaai en rommel, zal door ons ten strengste en aldoor met meerdere middelen 7 x 24 uur worden gecontroleerd. Bij constatering volgt aangifte

Bestuur Coffeeshop Notos Leerdam